Privacybeleid

Dorcas Veiling verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers die www.dorcasveiling.nl bezoeken en gebruiken. Dorcas is hiervoor de gegevensbeheerder. In dit Privacybeleid leggen we in detail uit welke gegevens we verwerken, hoe en waarom we deze verwerken en wat uw rechten zijn.

 

De informatie die we verzamelen en verwerken

Wanneer u www.dorcasveiling.nl gebruikt, vragen we u om de volgende informatie:

 

Het aanmaken van een account.

Wanneer u een Account bij ons aanmaakt, vragen we u om een aantal gegevens. Dit omvat een gebruikersnaam, uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en een wachtwoord.

 

We krijgen graag feedback.

We kunnen u vragen om ons feedback te geven via een e-mail of online enquête. In deze gevallen verwerken we alleen persoonlijke gegevens (zoals uw e-mailadres of gebruikers-ID) voor onze interne analyses, die helpen onze Diensten te verbeteren.

 

We verzamelen automatisch de volgende informatie wanneer u www.dorcasveiling.nl gebruikt:

 

Uw browsergegevens.

Wanneer u Dorcas Veiling gebruikt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie die door uw internetbrowser wordt verzonden, zelfs als u geen Account heeft aangemaakt of niet bent ingelogd. Deze informatie omvat gegevens over hoe u het platform heeft gebruikt, uw IP-adres, toegangstijden, hardware-en software-informatie en informatie over het apparaat dat u heeft gebruikt.

 

Uw transactiegegevens.

Wij houden administratie-en betalingsgegevens bij. Dit kan gedetailleerder zijn dan het beknopte overzicht dat u in uw Account ziet.

 

Cookies.

We gebruiken ook cookies (kleine tekstbestanden die uw computer iedere keer verzendt als u www.dorcasveiling.nl bezoekt) of vergelijkbare trackingmethoden. We gebruiken deze trackingmethoden om u een betere Dorcas Veiling ervaring te kunnen bieden. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw apparaat te herkennen, uw taalvoorkeuren op te slaan en u ingelogd te houden, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen wanneer u Dorcas Veiling gebruikt.

 

Waarom we deze informatie verzamelen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

Om uw Dorcas Veiling-ervaring zo soepel en gemakkelijk mogelijk te maken

We gebruiken uw gegevens om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen, en ook om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van alle functies van www.dorcasveiling.nl. Daarom gebruiken we uw gegevens om:

  1. U toegang te geven tot het gebruik van alle functies van www.dorcasveiling.nl, inclusief de betalingsfuncties.
  2. Ervoor te zorgen dat het scherm dat u ziet compatibel is met uw internetbrowser en apparaat.
  3. Ondersteuning te kunnen bieden bij vragen of problemen met uw Account of transacties.
  4. Er zijn een aantal verschillende manieren waarop we contact met u kunnen opnemen om u te helpen problemen op te lossen, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.
  5. U statusupdates, facturen en/of betalingsherinneringen te sturen via e-mail, sms, WhatsApp, of andere platforms voor directe berichten of pushmeldingen.
  6. Onze interne administratie op orde te houden.

 

Om onze advertenties en marketing aan te bieden, te personaliseren, te meten en te verbeteren

We willen al onze Gebruikers een geweldige ervaring kunnen bieden op www.dorcasveiling.nl. Om ons hierbij te helpen, willen we weten waar Gebruikers op klikken en wat u van onze Diensten vindt. Daarom verwerken wij uw gegevens om:

U te kunnen uitnodigen om ons feedback te geven over onze Diensten.

Te kunnen werken met anonieme statistische informatie om beter te begrijpen wie Dorcas Veiling gebruikt, marktanalyse uit te kunnen voeren, onze marketing- en transactionele e-mails te kunnen verbeteren en de navigatie op www.dorcasveiling.nl te kunnen optimaliseren.

 

Om ervoor te zorgen dat Dorcas Veiling een veilig, betrouwbaar platform is voor kopers

Het onderhouden van een betrouwbaar en veilig Online Verkoopplatform is erg belangrijk voor ons. Mogelijk moeten we uw gegevens verwerken en opslaan om onze Gebruikers veilig te houden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als onderdeel hiervan verwerken wij persoonsgegevens om:

Fraude of enig ander onwettig of niet-conform gebruik van www.dorcasveiling.nl te kunnen voorkomen, traceren en pareren. Ons team gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om te kijken naar Gebruikers die niet aan onze Gebruiksvoorwaarden voldoen en onze systemen kunnen verschillende datapunten matchen om deze Gebruikers (tijdelijk of permanent) te blokkeren van het gebruik van www.dorcasveiling.nl.

Mogelijke geschillen of onregelmatigheden te kunnen registreren, bemiddelen en oplossen.

Aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het bijhouden van registers en het assisteren bij strafrechtelijke of andere onderzoeken door de relevante autoriteiten.

Onze Gebruiksvoorwaarden en andere beleidsregels te kunnen afdwingen.

 

Informatie delen met derden

Voor diensten van externe dienstverleners

We kunnen ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners. Als onderdeel van hun diensten moeten ze mogelijk uw persoonsgegevens verwerken. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, klant of verkoopondersteunende diensten bieden. Of ze kunnen ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails, het analyseren van feedback of het beveiligen van www.dorcasveiling.nl tegen fraude. Deze dienstverleners hebben de plicht tot geheimhouding, mogen alleen de specifieke gegevens gebruiken die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan ons en mogen deze gegevens alleen gebruiken op onze instructies.

Om een veilige betaling te garanderen, gebruiken we Buckaroo als een externe betalingsprovider. We gebruiken Buckaroo om de betalingen aan ons te verwerken. Voor deze doeleinden delen we informatie, waaronder uw naam, bankrekeningnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, Kamer van Koophandel en btw-identificatienummer, via een versleutelde verbinding met Buckaroo. Buckaroo gebruikt en verwerkt deze informatie in overeenstemming met het Privacybeleid van Buckaroo.

De derden waarmee we uw gegevens delen, kunnen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte of ze kunnen servers gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. De gegevensbescherming kan in die landen lager zijn dan die in de Europese Economische Ruimte. Daarom zorgen we, indien nodig, wanneer we gegevens delen met derden of servers buiten de Europese Economische Ruimte, dat er een wettelijke basis is voor de overdracht en dat uw gegevens worden beschermd volgens de toepasselijke wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld standaardovereenkomsten gebruiken die zijn goedgekeurd door de relevante autoriteiten, en ervoor zorgen dat de juiste technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Wanneer we (wettelijk) verplicht zijn onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven

We kunnen uw gegevens ook vrijgeven aan derden:

Als wij ons daartoe verplicht voelen, bijvoorbeeld als er een geschil is of als uw Gebruikersmateriaal kennelijk onrechtmatig is.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen.

Om samen te werken met autoriteiten zoals de politie of belastingautoriteiten als wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer het in ons legitieme belang is om mee te werken.

Om de Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

 

Hoe we uw informatie beveiligen en hoe lang we deze bewaren

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens zeer serieus. Daarom hebben we beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. Naast de beveiligingsmaatregelen aan onze kant, zoals versleuteling van uw gegevens, raden we u ten zeerste aan zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat u uw inloggegevens geheimhoudt.

We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. De bewaartermijn voor uw persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het verwerkingsdoel (bijv. voor betalingsdiensten of fraudepreventie) en onze wettelijke verplichtingen. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om voor een periode van 10 jaar informatie over uw aankopen en verkopen (inclusief financiële gegevens) te bewaren.

 

Hoe u uw persoonlijke gegevens kunt openen, beheren en aanpassen

U kunt de informatie die aan uw Account is gekoppeld aanpassen in uw Accountinstellingen.

Als u wilt weten welke informatie we over u hebben, kunt u ons vragen om u een overzicht te sturen van uw persoonsgegevens. U ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar veiling@dorcas.nl. Geef in de onderwerpregel alstublieft aan of u om toegang tot de gegevens vraagt of vraagt om de gegevens te verwijderen. Dit maakt het voor ons makkelijker om u zo snel mogelijk te helpen. Houd er rekening mee dat we mogelijk om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs, voordat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Bovendien kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken of ons vragen om bepaalde verwerking te beperken.

 

Als u ons heeft gevraagd uw persoonlijke gegevens te wissen:

We kunnen weigeren uw gegevens te verwijderen of te anonimiseren als u nog steeds bepaalde verplichtingen jegens ons of een andere Gebruiker dient na te komen.

We kunnen een deel van uw persoonlijke gegevens bewaren als dit nodig is voor onze legitieme belangen, zoals voor fraudedetectie en -preventie. Als u bijvoorbeeld uw Account verwijdert en we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we bepaalde informatie van dat Account bewaren om te voorkomen dat u in de toekomst een ander Account aanmaakt.

Het Gebruikersmateriaal dat u heeft geüpload op www.dorcasveiling.nl, (inclusief namen van kunstenaars), blijft publiekelijk zichtbaar op www.dorcasveiling.nl.

 

Privacyschendingen

Als u denkt dat we inbreuk hebben gemaakt op uw privacyrechten, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar veiling@dorcas.nl. We zullen dit zo snel mogelijk na ontvangst van uw e-mail onderzoeken. U kunt ook een klacht indienen bij de relevante nationale toezichthoudende autoriteit.

 

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We hebben het recht om dit Privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken of aan te vullen. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie op www.dorcasveiling.nl. Daarom vindt u de meest up-to-date versie van ons Privacybeleid op www.dorcasveiling.nl. We laten het u via e-mail weten als een update grote invloed heeft op hoe u www.dorcasveiling.nl gebruikt.

 

Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.